تبلیغات
شیمیدان - تاریخچه عناصر شیمیایی
دوشنبه 22 شهریور 1389

تاریخچه عناصر شیمیایی

   نوشته شده توسط: مریناز    نوع مطلب :همه چی از شیمی ،تصویر

تاریخچه عناصر شیمیایی

در یونان قدیم و در سده پنجم بیش از میلاد ، عده‌ای از فیلسوفان آب را مادة‌المواد پنداشته، گروهی هم آتش و عده ای هم هوا را منشاء همه اجسام در طبیعت می‌دانستند. در پایان سده پنجم پیش از میلاد ، "امپیدوکل" ، فرضیه پیشینیان خود را در یک فرضیه جمع‌آوری و به آن عنصر خاک را نیز اضافه کرد و فرضیه چهار عنصر شناخته گردید که هر کدام دارای یک خاصیت معین می‌باشند و این خواص قابل تبدیل به یکدیگرند.

"ارسطو" (384-322 پیش از میلاد) که نفوذ زیادی در سایر فلاسفه بعدی خود داشت، معتقد بود که تمام مواد از عناصری ساخته شده‌اند که این عناصر ، ازلی و قدیم‌اند، نه از عدم بوجود می‌آیند و نه معدوم می‌شوند و کمیت آنها در طبیعت تغییر ناپذیر است. به عقیده او ماده اولیه دارای چهار خاصیت است که دو به دو در برابر هم و به صورت زوج متضاد قرار گرفته‌اند. این چهار ماده عبارتند از: گرمی ، سردی ، خشکی و رطوبت. تفاوت مواد ، وابسته به مقدار ترکیبی آن از هر یک از این چهار عنصر و نسبت آنها می‌باشد. ترکیب دو زوج خاصیت توسط ارسطو ، او را سرانجام با امپیدوکل در مکتب چهار عنصر همراه ساخت که خاک ، آب ، آتش و هوا باشد.

در قرون وسطی ، کیمیاگران روشی را برای تشخیص عناصر ساده از اجسام پیچیده نداشتند و تنها چند فلز را می‌شناختند، مانند آرسنیک ، قلع و غیره. کیمیاگران سده‌های میانی ، شمار عناصر را برابر با 7 سیاره می‌دانستند: مس ، آهن ، نقره ، طلا ، قلع ، سرب ، گوگرد و جیوه. گوگرد را پدر عناصر و جیوه را مادر آنها می‌دانستند.

با پیشرفت دانش در سده‌های اخیر ، کم‌کم ماهیت عناصر روشن گردید، مواد گوناگون در دست تجزیه و ترکیب قرار گرفت و عناصر شیمیایی ، ابتدا بطور مجزا و جدا از هم مورد مطالعه قرار گرفتند و سپس بعدها پیوند و بستگی کامل آنها در جدول پریود ( جدول مندلیف ) منعکس گردید. با پیشرفت علم ، نحوه پیوستگی این جدول نیز کاملتر و دقیق‌تر شد که در ذیل به شرح آنها می‌پردازیم.

اولین طبقه بندی عناصر شیمیایی

در 1829 ، شیمیدان آلمانی "دوبراینر" ، نتیجه مطالعات خود را در طبقه‌بندی عناصر برحسب خواص شیمیایی مشابه آنها منتشر کرد و استنباط کرد که می‌توان عناصری را که دارای خواص مشابه هستند، به دسته‌های سه‌تایی تقسیم کرد که در این صورت وزن اتمی یکی از آنها معدل وزنهای اتمی دو تای دیگر است. مثلا وزن اتمی لیتیم ، سدیم و پتاسیم ، به‌ترتیب 7 ، 23 و 39 است. از روی وزن اتمی لیتیم و پتاسیم می‌توان وزن اتمی سدیم را به صورت زیر بدست آورد:دوبراینر ، این گروهها را تریاد یا گروههای سه گانه نامید. لیکن در میان همه عناصری که در آن زمان شناخته شده بود، وی تنها به کشف چهار گروه سه گانه یا چهار تریاد موفق گردید.

مطالعات و بررسیهای انجام شده پیش از مندلیف

در سال 1862 ، "Dechancourtoi" ،‌ عناصر را به ترتیب وزن اتمی ، بوسیله نقاطی روی یک مارپیچ نمایش داد. بطوری‌که اختلاف اوزان اتمی برای دو نقطه که فاصله یک حلقه روی مارپیچ داشتند، 16 بود و سعی کرد که تشابه خواص یک گروه را از روی ارتباط هندسی بین نقاط مارپیچ نمایش دهد. مثلا کلر ، برم و ید ، بوسیله نقاط واقع در یک خط نمایش داده شدند؛ ولی متاسفانه کارش مورد توجه واقع نگردید.

در سال 1863 ، "نیولندز" ، دانشمند انگلیسی ، عناصر را به ترتیب افزایش وزن اتمی تنظیم کرد و بدین نکته پی برد که هر هشت عنصر از هر کجا که شروع می‌شود، مانند نت هشتم در موسیقی تقریبا خواص عنصر نخستین را تکرار می‌کند. این رابطه را قانون اکتاوها نامید. سه اکتاو نخستین نیولندز برای نشان دادن سیستم او در زیر آورده می‌شود:

ONCBBeLiH
SPSiAlMgNaF
FeMnTiCrCaKCl

این سیستم ، تناقضات زیادی را دربر داشت، لیکن بر پایه این فرضیه صحیح نهاده شده بود که خواص عناصر برحسب پریودی معین ، با افزایش وزن اتمی تغییر می‌کنند.

سال بعد ، "Lother- Mayer" جدول شامل بعضی عناصر شیمیایی که برحسب ظرفیت آنها به شش گروه تقسیم شده بود، منتشر کرد. Mayer با توجه به اینکه اختلاف میان وزن اتمی عناصر متوالی در هر گروه ، پایداری معینی را نشان می‌دهد، نوشته خود را بدین مضمون پایان داد: « شکی نیست که میان ارزش عددی و وزنهای اتمی رابطه معینی وجود دارد. » لیکن مایر نتیجه‌های قطعی‌تری درباره ماهیت و اهمیت این رابطه بدست نیاورد.

"مندلیف" (Dmitri Mandeleew) روی جدول تنظیمی خود 20 سال کار کرد تا توانست در سال 1868 آنرا عرضه کند و در مارس 1869 اولین گزارش مختصر خود راجع به قانون پریود به انجمن شیمی _ فیزیک پترزبورگ تقدیم داشت.

قانون تناوبی مندلیف

کشف مهم مندلیف که شاهکار تحقیقات علمی اوست، این بود که متوجه شد خواص قابل اندازه گیری عناصر با افزایش اوزان اتمی ترقی یا تنزل نمی‌کند، بلکه این تغییرات ، تناوب دارد و بطور متناوب گاهی صعودی و گاهی نزولی است. مندلیف برای اینکه عناصر مشابه را زیر یکدیگر قرار دهد، ناچار شد برای برخی عناصر کشف نشده در آن زمان ، در جدول خود جای خالی بگذارد و او توانست خواص سه عنصر ناشناخته را پیش بینی نماید.

با کشف گالیم در سال 1875 توسط "de.Bosibaudran" فرانسوی ، اسکاندیم توسط Larnilson سوئدی در سال 1879 و ژرمانیم توسط Clemenswinkler آلمانی در سال 1885 ، پیشگویی‌های مندلیف تائید گردید و سیستم تناوبی ، جایگاهی مناسب یافت. مندلیف وجود گازهای نجیب (Ra , Xe , Kr , Ar , Ne , He ) را پیش بینی نکرد، اما در هر حال پس از کشف این عناصر در سالهای 1898-1892 ، عناصر مزبور به سهولت در گروه خود در جدول جا داده شدند.

درست ماندن جدول تناوبی ایجاب می‌کرد که سه عنصر I , Ni , K در محلی غیر از آنکه ترتیب افزایش وزن اتمی حکم می‌کرد، قرار داده شوند. مثلا ید ، بر اساس وزن اتمی باید عنصر شماره 52 باشد، اما برای قرار گرفتن در گروه عناصر به لحاظ شیمیایی ، مشابه Br , Cl , F ، عنصر شماره 53 در نظر گرفته شد. مطالعه بعدی طبقه‌بندی تناوبی ، بسیاری از شیمیدانها را متقاعد ساخت که خاصیت بنیادی دیگر جز وزن اتمی موجب پیدایش خاصیت مشهود تناوبی است. پیشنهاد شد که این خاصیت بنیادی به نحوی با عدد اتمی مرتبط است.

شایان ذکر است که در زمان مندلیف ، تنها 62 عنصر شناخته شده بود و اوزان اتمی آنها با روشهای غیر دقیق تعیین گردیده بود و از خواص آنها اطلاعات کمتری در دست قرار داشت و در چنین شرایطی ، مندلیف توانست رابطه و تشابه بین گروهی از عناصر مختلف را درک کند.

قانون تناوبی موزلی

"هنری موزلی" Henry G.J.Mosley در سالهای 1913 و 1914 مشکل فوق را حل کرد؛ او توانست با بررسی طیف پرتو ایکس عناصر ، اهمیت عدد اتمی را نشان دهد و طیف پرتو ایکس سی و هشت عنصر را که اعداد اتمی آنها بین 13 (Al) و 79 (Au) بود، مورد بررسی قرار داد و دریافت که وقتی عناصر به ترتیب افزایش عدد اتمی مرتب شده باشند، ریشه دوم فرکانس خط طیفی از عنصری به عنصر دیگر همیشه به مقدار ثابتی افزایش می‌یابد.

بنابراین موزلی موفق شد که بر پایه طیف خطی پرتو ایکس هر عنصر ، عدد اتمی صحیح آن را تعیین کند و به این ترتیب توانست مشکل طبقه بندی عناصری را حل کند که بر اساس وزن اتمی در جای درست خود قرار نمی‌گرفتند. او همچنین ابراز داشت که بین 58Ce تا 71Lu باید چهارده عنصر وجود وجود داشته باشد و ثابت کرد که این عناصر باید در جدول تناوبی به دنبال لانتان قرار گیرند.

در آن زمان هنوز خانه‌های 43 ، 61 ، 72 ، 75 ، 85 و 87 خالی مانده بود و وجود عناصر احتمالی را که هنوز کشف نشده بود، نشان می‌داد. در سال 1922 ، Hafnium کشف شد که خانه 72 را اشغال کرد. سپس در سال 1925 خانه 75 توسط عنصر Rhenium پر گردید. درباره چهار عنصر باقیمانده باید گفت که با اظهار نظرهای چندی درباره کشف آنها هنوز دلیل قابل اطمینانی بر وجود این عناصر در طبیعت در دست نیست و هر چهار عنصر اخیرا بطور مصنوعی تهیه شده‌اند و این عناصر را Francium ، Astatine ، Promerhiam ، Technetium نامیدند.

سنجش رقمهای اتمی عناصر ، بوسیله طیف اشعه ایکس از نظر دیگر نیز بسیار اهمیت داشته است. این کار تعیین عدد کلی خانه‌ها را در جدول بین هیدروژن با عدد اتمی یک و اورانیوم با عدد اتمی 92 که در آن زمان آخرین عضو جدول تناوبی تصور می‌شد، ممکن ساخت و به این ترتیب جدول تناوبی تکامل یافت و با کشف عناصر جدید به تعداد عناصر شناخته شده افزوده گردید تا اینکه جدول تناوبی عناصر به صورت کنونی درآمده است.

تصویر

طبقه بندی عناصر در جدول تناوبی

عناصر نماینده

این عناصر گروههای A جدول تناوبی را تشکیل می‌دهند و شامل فلزات و نافلزات هستند. خواص شیمیایی این عناصر بسیار متنوع است. بعضی از آنها دیامغناطیس و برخی دیگر پارامغناطیس هستند، ولی ترکیبات این عناصر معمولا دیامغناطیس و بی‌رنگ‌اند. در این عناصر الکترون متمایز کننده ، الکترون s یا p است که به روش بناگذاری به آخرین پوسته الکترونی افزوده می‌شود.

عناصر واسطه

این عناصر در گروههای B جدول تناوبی دیده می‌شود. تمام این عناصر فلز بوده ، بیشتر آنها پارامغناطیس‌اند و ترکیبات شدیدا رنگین و پارامغناطیس بوجود می‌آورند. در این عناصر الکترون متمایز کننده که به روش بناگذاری به عنصر پیشین اضافه می‌شود، الکترون d است و به پوسته ماقبل آخر افزوده می‌شود. در عناصر واسطه ، الکترونهای دو پوسته آخری در واکنشهای شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عناصر واسطه داخلی

این عناصر در پایین جدول تناوبی دیده می‌شوند، اما در واقع باید در تناوبهای ششم و هفتم به دنبال عناصر گروه IIIB قرار گیرند. 14 عنصری که در تناوب ششم بعد از لانتان قرار دارند، سری لانتانیدها نامیده می‌شوند. در تناوب هفتم ، دسته‌ای که به دنبال اکتنیم قرار می‌گیرند، سری اکتینیدها خوانده شده‌اند. در این دسته از عناصر ، الکترونهای متمایز کننده از نوع f بوده ، در پوسته فرعی f واقع در پوسته زیر ماقبل آخر قرار می‌گیرند. تمام عناصر واسطه درونی ، فلز هستند. این عناصر پارامغناطیس‌اند و ترکیبات آنها نیز رنگین و پارامغناطیس می‌باشند.

گازهای نجیب

در جدول تناوبی ، گازهای نجیب در انتهای هر تناوب جای دارند. این عناصر گازهای بی‌رنگ ، تک اتمی ، دیامغناطیس و از نظر شیمیایی غیر فعال‌اند. بجز هلیم (که آرایش الکترونی دارد) ، تمام گازهای نجیب آرایش الکترونی بیرونی که نظمی بسیار پایدار است، دارند.


Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 10:29 ق.ظ

Position effectively used..
fast cialis online cialis coupon cialis rezeptfrei comprar cialis navarr cialis 20mg prix en pharmacie cialis price in bangalore online prescriptions cialis buying cialis in colombia achat cialis en suisse prix de cialis
buy cialis online without a prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:18 ب.ظ

Regards! Good stuff!
no prescription cialis cheap order a sample of cialis cialis online deutschland link for you cialis price cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg best price buy cialis online cheapest venta de cialis canada generic cialis pro cialis daily reviews
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:24 ب.ظ

You actually explained this adequately!
generic cialis 20mg uk buy cialis cialis generika viagra cialis levitra cialis 05 cialis uk cialis coupons printable i recommend cialis generico cialis manufacturer coupon tadalafilo
buy tadalafil pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:40 ق.ظ

Many thanks! Numerous advice.

cialis wir preise cialis lilly tadalafi generic cialis 20mg tablets canadian discount cialis cialis 50 mg soft tab cialis savings card look here cialis cheap canada cialis uk next day cialis et insomni cialis prezzo al pubblico
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 06:24 ب.ظ

Amazing all kinds of amazing facts.
cialis 5mg billiger cialis for sale pastillas cialis y alcoho generic cialis levitra cialis kamagra levitra cialis without a doctor's prescription we like it cialis price cialis para que sirve india cialis 100mg cost comprar cialis navarr
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:14 ق.ظ

Whoa a good deal of awesome advice.
cialis pills price each we like it cialis price cialis dosage amounts click here to buy cialis cheap cialis rezeptfrei cialis apotheke trusted tabled cialis softabs brand cialis nl cialis generico postepay tadalafil
buy cheap cialis coupon
دوشنبه 12 آذر 1397 07:15 ب.ظ

You actually explained this adequately.
cipla cialis online cialis wir preise buy cialis sample pack weblink price cialis interactions for cialis sublingual cialis online cialis et insomni preis cialis 20mg schweiz low cost cialis 20mg cialis baratos compran uk
buy tadalafil online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:53 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
when will generic cialis be available safe site to buy cialis online canadian drugs generic cialis cialis e hiv acheter du cialis a geneve cialis great britain cialis free trial cialis lowest price cialis vs viagra cialis efficacit
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:47 ب.ظ

Fantastic data. Thank you!
we use it cialis online store fast cialis online cialis generic availability cialis 30 day sample cipla cialis online buy brand cialis cheap sialis dose size of cialis free cialis cialis 5 effetti collaterali
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 06:24 ق.ظ

Information very well regarded!!
cialis tablets cialis 20 mg cut in half generico cialis mexico we recommend cialis info interactions for cialis cialis mit grapefruitsaft cialis generic availability we choice cialis uk only best offers 100mg cialis effetti del cialis
buy generic cialis online
شنبه 10 آذر 1397 07:08 ب.ظ

Thanks a lot! I value this.
cheap cialis enter site natural cialis how does cialis work cialis lowest price cialis prices in england buying cialis overnight we use it cialis online store cipla cialis online cialis vs viagra cialis generico postepay
buy cheap cialis in canada
شنبه 10 آذر 1397 06:02 ق.ظ

Thank you. Quite a lot of info!

prices for cialis 50mg viagra cialis levitra buy cialis online cheapest cialis savings card brand cialis generic cialis usa cost cialis pas cher paris price cialis best cialis prezzo al pubblico generic cialis review uk
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 06:45 ب.ظ

Fine information. Appreciate it.
if a woman takes a mans cialis cialis rckenschmerzen viagra or cialis recommended site cialis kanada prescription doctor cialis if a woman takes a mans cialis prezzo di cialis in bulgaria buy original cialis cialis authentique suisse costo in farmacia cialis
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 06:58 ق.ظ

Many thanks. Very good information!
cialis dosage recommendations cialis with 2 days delivery cialis generique 5 mg generic cialis pill online cialis 200 dollar savings card free generic cialis does cialis cause gout cialis tadalafil online cialis daily new zealand cialis canadian drugs
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:44 ب.ظ

Great forum posts. Thanks!
buy generic cialis price cialis wal mart pharmacy cialis pills boards order generic cialis online what is cialis acheter cialis kamagra no prescription cialis cheap pastillas cialis y alcoho buy brand cialis cheap cialis price thailand
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:01 ق.ظ

Factor effectively regarded..
opinioni cialis generico cialis free trial online prescriptions cialis cialis pills boards cialis 5 mg scheda tecnica where do you buy cialis cialis great britain the best site cialis tablets we like it cialis soft gel cialis super kamagra
buy cialis delhi
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:08 ب.ظ

Thanks a lot. A good amount of info!

non 5 mg cialis generici 200 cialis coupon cialis 10mg prix pharmaci generico cialis mexico cialis 5mg cialis rckenschmerzen cialis 20 mg cost cialis usa cost how much does a cialis cost buying cialis on internet
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:27 ق.ظ

Nicely put, Kudos.
generic cialis in vietnam cialis savings card wow cialis 20 non 5 mg cialis generici cialis side effects cialis online cialis free trial cipla cialis online chinese cialis 50 mg buying cialis overnight
Generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 04:52 ق.ظ

You said it nicely.!
cialis with 2 days delivery achat cialis en suisse cialis online holland cialis rezeptfrei cialis 5mg prix callus buy cheap cialis in uk ou trouver cialis sur le net cialis preise schweiz canadian drugs generic cialis
buy cialis uk
دوشنبه 9 مهر 1397 03:47 ق.ظ

You actually suggested that fantastically!
purchasing cialis on the internet achat cialis en europe cialis generique 5 mg sublingual cialis online wow look it cialis mexico cialis 20mg click here to buy cialis cialis pas cher paris cialis sale online cialis australian price
viagraessale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:49 ق.ظ

Thank you! I enjoy this.
cuanto cuesta cialis yaho buy cialis online legal tadalafil 20 mg click here take cialis import cialis cialis for daily use cialis uk next day 200 cialis coupon cialis rckenschmerzen viagra cialis levitra
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:50 ب.ظ

Fine posts. Thanks a lot.
free cialis cialis baratos compran uk venta de cialis canada cialis authentique suisse cialis herbs tadalafil 20 mg buy cialis cheap 10 mg cialis tablets for sale tadalafil 20 mg cialis 20 mg cost
canada drugs online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 10:40 ق.ظ

Thanks. Numerous write ups.

canadian drugstore best canadian pharmacy canadian rxlist buy viagra now drugstore online shopping reviews buy viagra online usa canadian pharmacy viagra brand pharmacy near me trust pharmacy canadian global pharmacy canada
http://cialisvi.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:01 ق.ظ

Appreciate it, Quite a lot of postings!

tarif cialis france cialis daily reviews estudios de cialis genricos cialis flussig walgreens price for cialis only best offers cialis use generic cialis pro when can i take another cialis cialis 5 mg para diabeticos how to purchase cialis on line
http://viagraessale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:14 ب.ظ

Cheers. Ample info!

cialis baratos compran uk opinioni cialis generico only now cialis 20 mg cialis tablets cialis tablets australia cialis 20mg prix en pharmacie where to buy cialis in ontario cialis y deporte ou acheter du cialis pas cher cialis generic tadalafil buy
is buying viagra online legal
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:24 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
viagra buy viagra pharmacy viagra how to buy viagra safely online where can you buy viagra from viagra price uk buy cheap viagra online buy levitra viagra canadian pharmacy buy viagra online no rx cheap levitra online viagra no prescription
http://babecolate.com/best-places-to-buy-cialis-online.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:03 ب.ظ

You mentioned it terrifically!
where to buy cialis in ontario estudios de cialis genricos prix de cialis canada discount drugs cialis cialis generique dosagem ideal cialis cialis dosage amounts cialis 5 mg schweiz tadalafil tablets buy cialis online legal
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:22 ق.ظ

Seriously a good deal of excellent data!
generic cialis review uk cialis 05 generic cialis with dapoxetine side effects for cialis generic cialis 20mg tablets cialis super kamagra precios de cialis generico cialis 5 effetti collaterali effetti del cialis cialis et insomni
Generic viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:52 ق.ظ

Nicely put, Thanks!
price of viagra tablets generic viagra buy online buy viagra online canada no prescription canadian viagra online buy sildenafil viagra buy viagra without is buying viagra online legal tadalafil how to order viagra buy viagra canadian pharmacy
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 04:24 ب.ظ

You actually explained it well.
bulk cialis india cialis 100mg cost prix cialis once a da interactions for cialis cialis usa cost generic for cialis generic cialis 20mg uk generic cialis soft gels cialis 20mg prix en pharmacie dosagem ideal cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30